Algemene Voorwaarden
RESERVERING
De reserveringsbevestiging wordt binnen 2 weken na aanvraag toegezonden. Deze reserveringsbevestiging is het bewijs van boeking.

BETALING
25% van de verschuldigde totale som binnen 2 weken na ontvangst van de reserveringsbevestiging; het restant uiterlijk 6 weken voor aankomst.
Per huis dient een waarborgsom van €100,- betaald te worden; deze waarborgsom wordt terugbetaald na vertrek en na controle van de huisraad en inrichting, onder verrekeningvan eventuele geconstateerde schade en/of buitengewone schoonmaakkosten, dit ter beoordeling van onze organisatie aldaar.

ANNULERINGSKOSTEN
Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn: Bij annulering tot 40 dagen voor de dag van aankomst: 25% van de totale huursom. Bij annulering van de 28e dag tot op de dag van aankomst of later: volle huursom. U kunt zich tegen dit risico verzekeren door een annuleringsverzekering af te sluiten.

WISSELDAG
De wisseldagen zijn op zaterdag. Huurder kan op afspraak het huis betrekken. Uiterlijke aankomsttijd 21.00 uur. Op de vertrekdag dient het pand uiterlijk om 10.00 uur te worden verlaten en de sleutel bij de beheerder worden ingeleverd.

EINDSCHOONMAAK
De huurder dient het huis "bezemschoon" op te leveren (dus geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de KLIKO)

BEWONING
Bezoekers kunnen desgewenst in het door de huurder gehuurde pand overnachten. De kosten daarvoor bedragen per persoon per nacht €5,- excl. Bedlinnen. Bij een verblijf langer dan 2 nachten geldt het persoonstarief van het pand. Het is niet toegestaan meer personen in het pand te laten overnachten dan in de prijstabellen vermeld, waarvoor de huurder heeft geboekt, is aangegeven.

VOORUITBOEKEN
De mogelijkheid bestaat om voor het volgend seizoen vooruit te boeken. Als aanbetaling dient huurder €50,- vooruit te voldoen, welke aanbetaling met het definitieve bedrag verrekend zal worden. Indien de voorlopige reservering niet omgezet wordt in de definitieve reservering, vindt restitutie plaats van de aanbetaling.

KLACHTEN
Ondanks al onze zorg en de inspanning kunt U van mening zijn dat U een gerechtvaardige klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient U in eerste instantie ter plaatse en direct bij de leiding te melden. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft U uiterlijk a maand na vertrek de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij:
Bijnen Vakantiehuizen
Dorpstraat 75
5504 HB Veldhoven

AANSPRAKELIJKHEID
Onze organisatie is niet aansprakelijk voor:
schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op het terrein of door het gebruik van de op de terreinen aanwezige faciliteiten;
schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden; mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen;
onklaar raken on/of buiten gebruik zijn van faciliteiten en/of voorzieningen.

Een en ander onverminderd het in de wet bepaalde. De huurder c.q. hoofdbewoner is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel van hemzelf, van alle aangemelde personen als van bezoekers.
Ook in deze brochure wordt de grootste aandacht besteed aan de juistheid van gegevens. De uitgever kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen. Met deze voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.